28 november Smart mobility. Dutch Reality: Slim, veilig en duurzaam: denken én doen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Vakbeurs Mobiliteit, Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten

Het ministerie van IenW nodigt de RIC-communityleden uit om deel te nemen aan de plenaire sessie ´Slim, veilig en duurzaam: denken en doen´ tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten. De vakbeurs Mobiliteit is het platform voor innovatie, kennis en netwerkkansen in het vakgebied.

Samen werken aan slimme, veilige en duurzame mobiliteit en steden. In het afgelopen jaar zijn rondom dat thema vele visies, strategieën, college-akkoorden en convenanten gesloten. De Mobiliteitsvisie 2040, Klimaatakkoorden, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Goederenvervoeragenda, Digitale Transportstrategie en de Kamerbrief ‘Smart Mobility´ zijn hier voorbeelden van. We denken vooruit en zijn ondertussen volop aan de slag.

Resultaatgerichte afspraken

Dit najaar maken het Rijk en de medeoverheden in alle landsdelen resultaatgerichte afspraken over te nemen maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Maatregelen die gaan over onder meer de fiets, elektrisch vervoer, stadslogistiek en transportcorridors en smart mobility. Maatregelen en investeringen die bij voorkeur binnen de bestaande fysieke netwerken gerealiseerd kunnen worden en leiden tot structurele effecten en verandering. En maatregelen waarbij samenwerking tussen tal van partners, publiek en privaat, een cruciale factor is voor succes.

Praat mee

Op de stand van Smart Mobility Dutch Reality gaan medewerkers van het ministerie hierover graag met jou in gesprek. Inspirerende sprekers namens overheid, bedrijfsleven en wetenschap geven hun visie op de ontwikkelingen en verkennen samen met u graag de kansen die de mobiliteit van de nabije toekomst ons allen biedt.

Aanmelden

Een bezoek aan de beurs kost niets. Toegang tot de beursvloer én de lezingen is gratis. RIC-communityleden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link.