Werkgroep sociale innovatie

Bij de werkgroep sociale innovatie staat het inkoopresultaat centraal; het inkopen van innovatieve werken, leveringen of diensten. Dit doet de Rijksoverheid door de markt ruimte te bieden voor het innovatieve alternatief. Innovatiegericht inkopen eindigt niet na een éénmalige proef of pilot, maar bij structurele toepassing en opschaling van de innovatieve oplossing. Uiteraard hoeft niet elke proef of pilot te eindigen in succes. Immers innovatie moet ook kunnen falen.

De Rijksoverheid is voor de uitvoering van haar publieke taken sterk afhankelijk van de markt. Zo koopt de Rijksoverheid jaarlijks voor circa 12 miljard aan werken, leveringen en diensten in. De doet het voor onder andere:

 • realisatie en onderhoud van infrastructuur
 • ICT
 • wapensystemen

Door innovatiegericht inkopen benut de Rijksoverheid bewust de innovatiekracht van de markt om zo efficiënter en effectiever haar publieke taken uit te voeren.

Verspreiden kennis en ervaring

De RIC werkgroep innovatiegericht inkopen heeft als doel het verspreiden van kennis en ervaring met innovatiegericht inkopen. Dit doen we onder andere door het:

 • verkennen van behoeften, instrumenten en werkwijzen
 • delen van voorbeelden
 • geven van meer bekendheid aan de instrumenten

Dit moet gaan leiden tot het vaker inkopen van innovatieve oplossingen door de Rijksoverheid. Ook zal inzicht ontstaan in de mogelijkheden op het gebied van innovatiegericht inkopen en kunnen eventuele knelpunten worden gesignaleerd.

De volgende 3 punten bereikt Rijksoverheid door innovatiegericht in te kopen:

 1. het realiseert haar (maatschappelijke) doelstellingen zoals vastgelegd in het regeerakkoord
 2. publieke taken worden duurzamer en socialer uitgevoerd
 3. het ondernemersklimaat wordt ondersteund (innovatie en opschalingskansen voor bedrijven, met aandacht voor mkb/startups)

Leden

 • Quint Dozel (Nova, voorzitter)
 • Wieteke Vrouwe (Nova, voorzitter)
 • Patricia Idsinga (RIC, secretaris)

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met Dolf Bruins als voorzitter van de werkgroep.