Werkgroep signaleren en verkennen

Signaleren en verkennen van trends en ontwikkelingen wordt binnen de Rijksoverheid op verschillende plekken gedaan. De Belastingdienst, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Politie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn daar enkelen van. Dit biedt kansen om van elkaars aanpak en op inhoud van elkaar te leren. Want hoe kom je tot signalen? En hoe kies je daar vervolgens de relevante signalen uit? En hoe breng je signalen vervolgens verder in de organisatie? Hiertoe is de interdepartementale Werkgroep signaleren & verkennen opgezet.

De werkgroep signaleren en verkennen houdt zich bezig met:

 • methodologie van signaleren en verkennen
 • inhoudelijke en organisatorische onderwerpen

Doel en doelgroep van de werkgroep

Het doel is door het brengen en halen van kennis en ervaringen de volgende meerwaarde te bieden:

 • signaleren en verkennen binnen de afzonderlijke Rijksorganisaties sneller (door)ontwikkelen en verbeteren
 • elkaar inhoudelijk voeden met opgehaalde trends en ontwikkelingen, waardoor er een rijker omgevingsbeeld ontstaat voor alle partijen
 • verbanden tussen verschillende trends en ontwikkelingen leggen
 • voorkomen van dubbel werk en dubbele opdrachten aan de markt
 • het ontstaan van een netwerk van medewerkers binnen de Rijksoverheid dat zich bezighoudt met signaleren en verkennen. Zij kunnen elkaar blijvend sneller en makkelijker vinden en verder helpen

De doelgroep zijn medewerkers van organisaties binnen de Rijksoverheid die bezig zijn of willen gaan met het signaleren en verkennen van trends en ontwikkelingen en deze verder (willen) brengen in de organisatie.

Op technische onderwerpen werkt de Werkgroep signaleren en verkennen samen met de Werkgroep technologische verkenningen.

Leden

 • Roel van Dun (Belastingdienst, voorzitter)
 • Silke de Wilde (RWS)
 • Hugo Leyte (Def)
 • Joanieke Snijders (JenV/Politie)
 • Marjolein de Ridder (BZ)
 • Kasper Heijting (AZ/DPC)
 • Patricia Idsinga (RIC)

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de Werkgroep signaleren en verkennen contact op met de voorzitter, Roel van Dun.