Prototype ICTU-waardepapieren

Op 3 juli 2019 vond het iBestuurcongres in Arnhem plaats. Op de Innovation Playground stond in elke hoek een nieuw programma, project, ministerie, gemeente zijn of haar innovatie te delen. De Rijks Innovatie Community (RIC) deed een rondje en sprak onder andere met Bill Kuipers, projectleider Discipl bij ICTU. ICTU verkent met andere overheden de mogelijkheden van technologische innovaties.

Waardepapieren

Stel je hebt een uittreksel nodig van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP). Je weet wel, zo'n groen gemarmerd papiertje met watermerk én stempel van de gemeente. Dat vraag je aan bij de gemeente en haal je op bij de balie. De gemeente Haarlem vond het tijd voor een digitale versie en vroeg ICTU dat te ontwikkelen.

Prototype

Bas de Boer, productowner van de gemeente Haarlem geeft aan dat zij 10.000 keer per jaar waardepapieren uitgeven en daarvan komt iets meer dan de helft (de papieren versie) nog naar het gemeentehuis. De dienstverlening is hierdoor verbeterd (24x7) en verloopt ook efficiënter. Belangrijk is natuurlijk dat de ontvangende partij dan ook 100 procent kan verifiëren dat het document echt is. ICTU ontwierp het prototype zo, dat er altijd een officieel erkende digitale ondertekening wordt meegezonden. Met een validator-app kan de informatie in het ondertekende uittreksel via een QR-code gecontroleerd worden. Het is voor de aanvrager heel gemakkelijk om via deze technologie de papieren aan te vragen, daarnaast is het veilig en worden er minder kosten gemaakt. Een succesverhaal dus.

Open source

Inmiddels zijn er meer gemeentes bij betrokken. Bill zou graag zien dat dit nog veel meer uitgebreid wordt. "Hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer ervaringen, hoe verder we kunnen ontwikkelen. De oplossing is gratis, open source en te vinden op een GitHub zodat elke gemeente er gebruik van kan maken. Bill hoopt dat het prototype 'waardepapieren' zoals ontwikkeld door ICTU nu alleen nog maar beter en verder ontwikkeld wordt."