Muziek laten horen bij het begin van de Webex sessie, hoe doe je dat?

Deze rol kan het best worden belegd bij de host van de sessie.

Bij Webex kan de host de microfoons van alle deelnemers muten. Vervolgens is de host de enige die geluid kan maken. In plaats van een gesprek start de host een muziekje op de computer (via de radio, Spotify, etc). Let erop dat bij de instellingen van de host het geluid van de computer wordt gedeeld (Share > Share content > Optimize for motion and video).

Het is aan te bevelen om aan het begin van de sessie aan te geven dat de sessie zo start via het delen van een slide op het scherm.