Verslag programmaraad 17 dec

In de RIC programmaraad vergadering van donderdag 17 december 2020 keken we terug op INNOvember, keken we vooruit naar 2021 en maakten we alvast kennis met de twee nieuwe voorzitters van de programmaraad. Zij nemen eind januari het stokje over van But Klaasen.

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

Terugblik INNOvember

Wilfried de Wever, projectleider INNOvember, geeft een samenvatting over INNOvember. In vogelvlucht neemt hij ons mee van de start, het oorspronkelijk idee (fysiek congres), naar de conceptfase in augustus tot aan het selecteren van de sessies in september. Het werd een bijna volledig online congres. Waar er in eerste instantie 4 rijksorganisaties meededen werden dat er uiteindelijk 14. Zowel niet-rijksambtenaren als ambtenaren deden mee. Er is een intern en extern platform waar video’s van de sessies teruggekeken kunnen worden. Evaluaties vanuit de deelnemers zijn overwegend positief. Het evenement is iteratief en oogt professioneel.

Van 3 november tot en met 27 november zijn er 109 sessies geweest tijdens INNOvember powered by RIC. Via de website INNOvember.nl zijn veel van de sessies terug te vinden.

Vooruitblik RIC

Frits Bussemaker presenteert het RIC jaarplan ’21. Uitgangspunt is dat de events vooralsnog online blijven plaatsvinden: 22 eigen iRIC events aangevuld met supported events en events van de werkgroepen. Om structuur te brengen aan deze sessies worden de thema’s van INNOvember als basis gebruikt, aangevuld met randvoorwaarden die zijn opgesteld en worden bewaakt door het RIC team.

Het RIC team doet een verzoek voor een heisessie begin februari 2021 met de leden van de programmaraad en het RIC team om samen de tijd nemen goed het jaarthema ’21 nader uit te werken.

Ten aanzien van INNOvember zal er in 2021 een INNOvember light plaatsvinden (bv. kick-start/hackathon organisatie INNOvember ’22) georganiseerd door RIC en in 2022 een uitgebreid event.

Nieuwe voorzitters RIC

But Klaasen geeft eind januari het stokje over aan Jorrit Rosema (ABD) en Sven Hamelink (Politie).

Ze stelden zich voor tijdens de programmaraad vergadering: zij dragen ondanks hun drukke agenda’s graag hun steentje bij aan de Rijks Innovatie Community en zullen zich binnenkort in een nieuwsbrief wat uitgebreider aan de community leden voorstellen.

Agenda terug- en vooruitblik

 • 14-01-2021 iRIC webinar: De noodzaak van communities in tijden van crisis
  met Frits Bussemaker, Inge Baars, Prof. Ard-Pieter de Man
 • 28-01-2021 iRIC webinar: Quadruple helix
 • Q1 Launching customer ships
 • Q1 Social innovatie bij Defensie

Nieuwe RIC programmaraad vergader agenda 2021

De volgende RIC programmaraad vergadering is een online vergadering op dinsdagmiddag 26 januari 2021 om 13:00.

De vergaderdata voor 2021 zijn:

 • 26 januari
 • 11 maart
 • 20 april
 • 3 juni
 • 14 september
 • 28 oktober
 • 7 december