INNOvember: rijksbreed innovatiecongres

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. Het is daarom tijd om de krachten te bundelen en daarmee het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. Daarom organiseert de Rijks Innovatie Community INNOvember, een rijksbreed innovatiecongres voor en door medewerkers van de Rijksoverheid.

INNOvember 24
Beeld: Phil Nijhuis

In november 2020 is de eerste editie van INNOvember gehouden. Gedurende de hele maand november konden bezoekers kiezen uit ruim 100 events over innovatie voor en door de overheid. Aan het einde van de maand is de congresmaand afgesloten met een slotcongres genaamd: NAnovember.

Waar gaat INNOvember over?

INNOvember gaat over innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, en over innovatie voor een betere Rijksoverheid. Innovatie dus van beleid en van uitvoering. Over technologische én sociale innovatie. En over het vak van innoveren: hoe doe je dat?

Doelgroep

INNOvember wordt primair georganiseerd voor en door ambtenaren van de Rijksoverheid. Het is bedoeld voor alle rijksambtenaren die affiniteit hebben met innovatie:

 • beleidsmakers
 • senior management Rijksoverheid
 • faciliterende medewerkers
 • innovatiemanagers
 • innovators

Innovatie lost problemen op of verbetert processen, dat is relevant voor iedereen. INNOvember koppelt de mensen met de behoefte aan de mensen met de mogelijke oplossing.

INNOvember 10
Beeld: Phil Nijhuis

Waarom alleen voor Rijksambtenaren?

INNOvember heeft als doel de innovatiekracht van de overheid te versterken. Dit willen we doen door kennis, ervaring en ambitie te delen met collega’s. In een niet commerciële omgeving. Waar relevant en nuttig nodigen we externe partijen uit om hun kennis te delen. Met als doel rijksorganisaties te helpen met hun eigen vernieuwing.

Doelen INNOvember

Het doel van INNOvember is in vieren te delen:

 1. Inspireren
  Door het tonen van innovaties en innovatieprocessen, inspireren de deelnemende organisaties elkaar.
 2. Kansen zien
  Door het delen van innovatieprocessen en -wensen, kansen zien in samenwerking. Over de grenzen van het departement heen.
 3. Verbinden
  Bepaalde grensoverschrijdende thema's gezamenlijk innovatief aanpakken. En elkaar weten te vinden bij innovatievraagstukken.
 4. Urgentie
  Ervaren dat innovatie onmisbaar is binnen de Rijksoverheid.

Thema's INNOvember

INNOvember zal steeds over thema’s en perspectieven gaan die relevant zijn voor de deelnemende organisaties. Dit zijn ‘interne thema’s’, die voor het functioneren van de overheid zelf relevant zijn, en ‘maatschappelijke thema’s’, die zich richten op de uitdagingen in de maatschappij waar innovatie voor nodig is.

Welke thema's komen aan bod?

Interne innovatiethema’s:

Innoveer

 • met data
 • de ambtenaar
 • de dienstverlening

Maatschappelijke thema’s:

Innoveer voor

 • veiligheid en rechtvaardigheid
 • duurzaamheid
 • leefbaarheid en mobiliteit

Perspectieven op innovatie:

 • Techfocus
 • Slim organiseren
 • Innovatiemanagement

De perspectieven op innovatie gaan over technologisch gedreven innovatie en sociale innovatie. Innovatiemanagement staat voor het ‘vak’ van innoveren: hoe doe je dat?

Organiserende partijen

Voor de editie van november 2020 deden de volgende 13 partijen mee aan INNOvember.

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBRijk)
 • Logius
 • TNO

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over INNOvember op de congreswebsite INNOvember.nl.