Werkgroep Technologische Verkenningen

Opgestart in: december 2019

De afgelopen maanden is de werkgroep wekelijks bij elkaar gekomen. Er is zeer actief gewerkt aan een Rijksbrede technologiescan geïnspireerd op de lijst die Marian Luursema heeft ontwikkeld voor JenV. Defensie heeft zijn lijst (gemaakt in samenwerking met TNO) gepresenteerd en er is ook zo’n overzicht voor OCW gemaakt.

Het is de doelstelling van de Rijksbrede Techscan om de Rijksoverheid in staat te stellen om beter aan te sluiten bij technologische ontwikkelingen, en beter te acteren op de relevante ontwikkelingen. Op dit moment worden alle gekozen technologieën beschreven. Daarna zal gekeken worden hoe ze worden geclusterd, of er waardes aan gehangen worden etc. Zie ook document ‘ Interdepartementale Technologiescan’.

Leden

 • Ronald Hoogen (BZK, voorzitter)
 • Christiaan van den Berg (JenV, vervangend voorzitter)
 • Maarten van Veen (Def)
 • Júlia Orti (JenV)
 • Marian Luursema (JenV)
 • Pepijn van der Spek (IenW)
 • Eleonora Swart (OCW)
 • Hylke Savage Nolgting (BZK)
 • Marcel Hoogwout (BZK)
 • M. Koeberg (NFI)
 • Rein Schaafsma (UBR)
 • Katja Primozic (EZK)
 • Patricia Idsinga (RIC)