Werkgroep Innovatiegericht Inkopen

Opgestart in: augustus 2019

Leden

  • Dolf Bruins (OCW, voorzitter)
  • Patricia Idsinga (RIC, secretaris)
  • Bertwin Lussenburg / Peter Elias (JenV)
  • Gideon Broekhuizen (VWS)
  • Doortje Koster (IenW)
  • Henk Koster / vervanger (Def)
  • Floris den Boer (EZK/RVO)
  • Mijke Vriens (EZK/RVO)