Werkgroepen

De Rijks Innovatie Community verbindt innovatoren binnen de Rijksoverheid op verschillende manieren. Via (netwerk) bijeenkomsten, webinars, kennissessies, maar ook middels rijksbrede werkgroepen.

Een werkgroep ontstaat uit een behoefte aan interdepartementale kennisdeling op een structurele wijze. Dus naast de incidentele kennissessies kan er binnen een werkgroep op terugkerende momenten kennis en ervaring gedeeld worden over een innovatief onderwerp.

Op dit moment bestaan er 2 werkgroepen:

  • Innovatief Inkopen
  • Technologische Verkenning

En 3 werkgroepen zijn in oprichting:

  • Signaleren en Verkennen
  • Innovatie Communicatie
  • Quantum Technologie