Sociale innovatie als aanpak voor grote maatschappelijke uitdagingen: een interview met Quint Dozel

Binnenkort start er een nieuwe RIC werkgroep, met als onderwerp: Sociale Innovatie. Het voorzitterschap van deze groep wordt in duo vorm ingevuld, en om alvast kennis te maken met de aanstaande werkgroep interviewde RIC één van de voorzitters: Quint Dozel. 

Foto van Quint & Wieteke

Het voorzittersduo van de nieuwe RIC-werkgroep: Quint Dozel & Wieteke Vrouwe

Wie is Quint? 

Pfoe, meteen een pakkende vraag… In de kern best wel een denker. Ik vind het heerlijk om te verzamelen vanuit verhalen van mensen, dingen mee te nemen, dingen uit te proberen. Kijken wat er echt toe doet. En dat geeft mij energie. Ik word gedreven door het betekenisvoller maken van het werk van mensen, waarbij we samen werken aan iets dat groter is dan onszelf.

Een foto van Quint Dozel

Quint Dozel

Quint heeft als initiator in veel organisaties praktijkervaring opgedaan met mensgericht en waardengedreven organiseren en HR van de toekomst. Bij NOVA verbindt hij in de dagelijkse werkpraktijk van RWS de inzichten uit sociale innovatie aan de complexe maatschappelijke opgaven en de ‘Hoe van overmorgen’. Leerervaringen deelt hij graag onder andere in de masterclass Future of Work (UvA).

Wat doe je bij de Rijksoverheid? 

Ik ben sinds kort overgestapt van het bedrijfsleven naar NOVA. Bij NOVA creëren we proeftuinen, verkenningen en concrete projecten om te kijken hoe we beter in kunnen spelen op complexe opgaven voor RWS en de maatschappij. Hoe gaan we de dag na morgen invullen? Dat vraagt om nieuwe oplossingen en nieuwe wegen. Het gaat om anders denken, anders doen, anders organiseren. En waarbij je eigenlijk de manier van organiseren laat volgen op wat je wilt bereiken, en met welke groep mensen je dat wilt doen.

Welke rol vervul je bij Nova?

Mijn rol bij NOVA is aan ene kant verkenner, het op zoek gaan naar nieuwe en relevante ontwikkelingen in sociale innovatie. Om te kijken hoe op andere op plekken wordt gewerkt aan ingewikkelde vraagstukken met veel verschillende betrokken spelers, en om te kijken of er daar al onderzoek naar, of ervaring met, dit onderwerp is. Tegelijkertijd ben ik ook initiator, om niet alleen te verkennen, maar ook juist om in de praktijk te werken aan alternatieve manieren van werken. Om wat we gevonden hebben ook uit te proberen, en te kijken of dat werkt; daaruit leerervaringen te halen, en te kijken hoe we die gemeengoed kunnen maken.

Wat is sociale innovatie voor jou?

Volgens mij gaat sociale innovatie in de kern om het ontwikkelen van nieuwe strategieën, concepten, relaties, ideeën en type organisaties. Met het oog op grote maatschappelijke uitdagingen. In de kern gaat het om een andere manier van denken en een andere manier van doen. De wil is vaak al in mensen en in groepen aanwezig, en het is de kunst om daar ruimte aan te geven.

"Goede ideeën zijn mooi, maar als je daar alleen mee blijft rondlopen hebben we er niet zoveel aan."

Waarom is er een noodzaak voor sociale innovatie?

De noodzaak voor sociale innovatie zit echt in de vraagstukken waar we mee te maken hebben. En het zit hem in vraagstukken die we vanuit de overheid niet alleen vanuit één departement kunnen aanpakken, maar waar we de samenwerking, met zowel collega’s als bijvoorbeeld met bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, nog veel meer moeten opzoeken.

Welke uitdagingen zie jij voor deze tak van innovatie?

Een belangenrijke blokkade is denk ik de hectiek van alle dag. Mensen zijn, en organisaties ook, toch wel een beetje gewoontedieren. En vanuit de hectiek van alle dag is het toch best lastig om er over te denken hoe het ook anders kan.

RIC woordmerk

Werkgroepen

De Rijks Innovatie Community verbindt innovatoren binnen de Rijksoverheid op verschillende manieren. Via (netwerk)bijeenkomsten, webinars, kennissessies, maar ook met rijksbrede werkgroepen.

Een werkgroep ontstaat uit een behoefte aan interdepartementale kennisdeling op een structurele manier. Deelnemers kunnen binnen een werkgroep op terugkerende momenten kennis en ervaring over een innovatief onderwerp met elkaar delen.

Wat is het beoogde doel van de aanstaande werkgroep?

Het beoogde doel is vernieuwers verbinden en kijken of we samen meer verandering kunnen faciliteren. Om echt goed te kunnen veranderen heb je massa nodig. Goede ideeën zijn mooi, maar als je daar alleen mee blijft rondlopen hebben we er niet zoveel aan. Daarom is verbinding nodig. Zo kunnen we aan de ene kant heel praktisch dingen delen, vanuit eigen ervaringen en leerervaringen, maar ook zoeken naar gezamenlijke thema’s, en hoe we daar actief invulling aan kunnen geven.

Wat wordt jou rol binnen deze groep?

Mijn rol, en ik ga hem niet in mijn eentje vervullen, maar samen met Wieteke Vrouwe - onze nieuwe NOVA collega, is te bekijken hoe we samen met de werkgroep een slagvaardig vernieuwersnetwerk kunnen worden. Daarvoor gaan we echt kijken naar waar de behoefte in de groep zit. Wat ik nu al heel gaaf vind om te zien is dat de collega’s vanuit de verschillende departementen die al betrokken zijn, heel erg bevlogen zijn.

Foto - Wieteke Vrouwe

Wieteke Vrouwe

Wieteke is ervaren in het ontwerpen, ontwikkelen en faciliteren van sociale innovatieprocessen in de praktijk, zowel in Nederland als het buitenland. Wieteke kent de kracht van succesvolle (bewoners)initiatieven, maar richt zich ook op strategische samenwerking om tot grotere veranderingen te komen.

Hoe kunnen mensen betrokken raken?

Collega’s kunnen altijd contact met mij en Wieteke opnemen, leuk! We starten op dit moment met een kleine groep van ‘trekkers’, en afhankelijk van de wensen en interesses kijken we naar de groei tot een grotere groep, of subgroepen. Wij hebben er in ieder geval zin in.