Verslag programmaraad 3 juni

In de Programmaraad vergadering van donderdag 3 juni stonden INNOvember 2021 en de RIC werkgroepen op de agenda. Daarnaast werden de plannen rondom de thema’s voor komend jaar besproken en was er aandacht voor het afscheid van twee RIC programmabureau leden. 

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

In de Programmaraad (PR) zitten vertegenwoordigers van alle 12 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De Programmaraad komt iedere zes weken bijeen.

INNOvember 2021

Na de vorige Programmaraad vergadering is er het één en ander bijgesteld aan het plan voor INNOvember 2021. Het evenement wordt kleiner maar kwalitatief net zo sterk. Er wordt nog meer gebruik gemaakt van het Rijksbrede netwerk, er is meer aandacht voor luisteren in plaats van alleen maar zenden, waarbij de thema’s voor 2022 worden opgehaald. Vandaag werd dit voorstel besproken en besloten dat INNOvember 2021 doorgaat!

grafische illustratie van INNOvember 2022

Een voorbeeld hoe het aankomende INNOvember er uit zou kunnen zien.

RIC werkgroepen

Er zijn twee nieuwe werkgroepen: 

 1. Sociale innovatie
  Met als ambassadeur Angela Graven (NOVA) en trekker Quint Dozel (IenW)
 2. Hybride werken
  Met als ambassadeur But Klaassen (JenV) en trekker Pepijn van der Spek

Wil jij je ook aanmelden voor één van deze werkgroepen? Dat kan! Meld je aan via ric@rijksoverheid.nl
 

Thema's

De RIC programmaraad besteedt in 2021 aandacht aan onderstaande thema’s. Deze zijn ook opgenomen in het jaarplan.

 • Innovatie en leiderschap 
 • Burgerperspectief betrekken 
 • Randvoorwaarden innovatie scheppen 
 • Verbinden 
 • Kennisplek

Aan elk thema zijn meerdere programmaraadsleden gekoppeld en zij geven tijdens de vergaderingen terug op welke wijze het RIC deze thema’s kan verwerken in de programmering.

RIC bureau

Er vindt een kleine stoelendans plaats bij het RIC bureau. Frits Bussemaker, dé expert op het gebied van community building, heeft het RIC tot grote hoogte gebracht. Eerst als adviseur en het afgelopen jaar ook als community manager. Helaas zal Frits ons per 1 juli verlaten voor een nieuwe uitdaging bij I-Partnerschap. We wensen hem daar veel succes. Patricia Idsinga zal de rol van community manager overnemen. 

Patricia Idsinga is sinds maart 2021 betrokken bij het RIC bureau als drijvende kracht achter het vergroten en verdiepen van het netwerk. Dankzij haar inbreng voor en achter de schermen weet ze met haar enthousiasme de iRIC webinars tot een groot succes te maken en verbindingen te leggen op inhoud. Ook dit jaar is zij de voortstuwende kracht achter INNOvember Special 2021. Wij wensen Patricia veel succes in de nieuwe rol van Community Manager en als het gezicht van de Rijks Innovatie Community!

Marieke Wittens, onze communicatieadviseur start ook met een nieuwe uitdaging per 1 juli bij de Inspectieraad. 

De komende tijd worden een nieuwe Programmamanager en een Communicatiemedewerker gezocht.
 

Terugblik RIC activiteiten

 • 16-4-2021 podcast Privacy Enhancing Technologies (PET), spreker: Ron Hanoeman (JenV)
 • 29-4-2021 webinar Privacy Enhancing Technologies (PET), 146 deelnemers en kijkers    sprekers: Ron Hanoeman (JenV), Matthijs Goense (Novum), Alex Sangers (TNO), Rinus Braak (DICTU)
 • 11-5-2021 webinar Sociale innovatie bij Defensie, 93 deelnemers, sprekers: Saskia Snoek, Rien Schalkwijk, Leo Wilhelm
 • 27-5-2021 webinar Robotica, 75 deelnemers, sprekers: Robert Rietveld (DJI) over sociale robotica, Anneke van Houdt (EZK) en Sjoerd Mevissen (Landmacht)

Alle iRIC webinars en podcasts zijn terug te kijken op: vimeo.com/rijksinnovatiecommunity

Vooruitblik

 • 14-6-2021 supported event: Smart Cities – private sector
 • 21-6-2021 supported event: Smart Cities – public sector
 • 24-6-2021 webinar: Data en privacy
 • 9-9-2021 webinar: Immersieve technologie
 • 23-9-2021 webinar: Open Source
 • 14-10-2021 webinar: Spraak
 • 11-2021 INNOvember Special

De volgende Programmaraad vergadering is op donderdag 14 september 2021.

Wil je meer weten over de evenementen van de Rijks Innovatie Community? Stuur dan een mail: RIC@rijksoverheid.nl of houd de kalender in de gaten.