Opleiding Innovatiemanagement

Innovatie is overal. De noodzaak en urgentie van innoveren (why) wordt dan ook breed onderschreven, maar er is behoefte aan het succesvol uitvoeren en implementeren van oplossingen (how). Want ondanks de groeiende kennis en zicht op impact van technologische ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid dreigt er een steeds grotere kloof te ontstaan tussen wat qua beleid wenselijk en wat in de uitvoering mogelijk is.

illustratie bij Certified Government Innovation Management Professional opleiding

Certified Government Innovation Management Professional (GIMP)

Om deze kloof te dichten moeten we kijken naar alle facetten van innovatie, zo ook management. Meer aandacht voor bottom-up begeleiding, in plaats van enkel top-down management. En niet enkel de focus op de activiteit van leiders, maar het persoonlijk leiderschap bevorderen van iedereen die betrokken is bij innoveren.

Om dit soort management te stimuleren verzorgt Stichting Total Innovation Management Foundation (TIM Foundation) in samenwerking met Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) de opleiding: Certified Government Innovation Management Professional (GIMP). Deze opleiding is bedoeld voor senior managers en adviseurs die werkzaam (willen) zijn bij de Rijksoverheid in het vakgebied van innovatiemanagement. Deelname is op basis van invitatie, er zijn geen kosten verbonden en de uitvoering is in company.

Bekijk hier de brochure van deze opleiding.

Voor vragen kan je contact opnemen met Diederik van Leeuwen, Programmadirecteur Innovatie Management UBR I diederik.leeuwen@rijksoverheid.nl. En inschrijven kan bij het Programma Innovatie Management via pim@rijksoverheid.nl.