Verslag programmaraad 20 april

In de programmaraad vergadering van dinsdag 20 april stond de terug- en vooruitblik van de werkgroep Technologieverkenningen en het voorstel INNOvember 2021 op de agenda. Daarnaast werd het jaarplan en de thema’s voor komend jaar vastgesteld en de aanschaf van Winkwaves als nieuw community platform.

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

Werkgroep Technologieverkenningen

Christiaan van den Berg presenteerde als voorzitter van de werkgroep Technologieverkenningen een terugblik op 2020, en schetste de missie en ambitie van de werkgroep voor 2021. De werkgroep wil bijdragen aan het vermogen van de overheid om structureel aan te sluiten bij technologische ontwikkelingen en tijdig te acteren. Daartoe wil ze optreden als volger en duider van technologische ontwikkelingen, als verbinder van ambtenaren en community’s rond specifieke technologische ontwikkelingen, en als adviseur richting diverse overheidsgremia als het gaat om de omgang met specifieke ontwikkelingen. Als belangrijk wapenfeit presenteerde Christiaan de Rijksbrede Technologiescan op het platform www.techfocus.nl.

De programmaraad sprak haar waardering uit voor het werk van de werkgroep en vervult graag een rol als sponsor van de werkgroep. Daartoe zal de PR de werkgroep regelmatig uitnodigen in de vergadering. Tevens gaan de voorzitters graag in gesprek met de werkgroep over de gevraagde ondersteuning in mensen en middelen en over het opdrachtgeverschap. In gezamenlijkheid zal er toegewerkt worden naar een voorstel voor bestendiging en professionalisering richting het SGO. 

INNOvember 2021

De Programmaraad heeft Júlia Ortí gevraagd een voorstel te maken voor INNOvember 2021. Julia presenteerde een evenement - INNOvember Special - minder groot dan INNOvember 2020 maar met net zoveel impact. Gebruikmakend van wat er al is (beeldmerk, netwerk, reputatie, thema’s) en met de nadruk op maatschappelijke uitdagingen en de Quadruple Helix aanpak. En met o.a. als doel de thema’s voor 2022 op te halen. Ondanks dat het plan nog verder geconcretiseerd moet worden gaven meerdere ministeries nu al aan zich te willen verbinden aan INNOvember 2021.

RIC Programmabureau

De rollen en taken binnen het programmabureau worden onder de loep genomen zodat de ambities van het RIC behaald kunnen worden. Frits Bussemaker en Marieke Wittens verlaten per 1 juli de RIC. De komende tijd wordt gekeken hoe hun plek ingevuld kan worden.

Update RIC

01-3-2021 - Het advies van innovatie bij het Rijk aan de Secretarissen-generaal. Podcast met Dick Heerschop
04-3-2021 - Leiderschap en innovatie. Webinar met Hermien van Triest, Angela Graven, Elly van den Heuvel (118 deelnemers, 69 terugkijkers)
08-3-2021 - Datastrategie. Podcast met Gijs van Schouwen (I-Interim Rijk)
11-3-2021 - Aanbesteden in 10 dagen. Webinar met Richard Lennartz en Sander van der Laan PIANOo
18-3-2021 - Innovatief vermogen van data. Webinar met Gijs Schouwenberg (I-Interim Rijk) & Stijn van Balen (RWS Datalab) (88 deelnemers, 48 terugkijkers)
01-4-2021 - Startups en de overheid. Webinar met Nick Toet (Startup in Residence), Rolf Zeldenrust (PIANOo) en Daria Nepriakhina (IdeaHackers) (62 deelnemers en 20 terugkijkers)
15-4-2021 - Smart City. Webinar Jacobine de Zwaan (RVO), Hans Teuben (Capgemini Invent) en Leonie van den Beuken (Amsterdam Smart City) (64 deelnemers)
20-4-2021 - Privacy Enhanced Technologie (PET). Podcast met Ron Hanoeman (J&V)

Alle iRIC webinars en podcasts zijn terug te kijken op: https://vimeo.com/rijksinnovatiecommunity

Agenda terug- en vooruitblik

29-4-2021 - Privacy Enhancing Technologies (PET) met Ron Hanoeman (J&V), Hester Torn (BZ) Rinus Braak (DICTU)
11-5-2021 - Sociale innovatie bij Defensie met Rien Schalkwijk, Leo Wilhelm, Saskia Snoek
27-5-2021 - Robotica
10-6-2021 - Launching Customership

De volgende Programmaraad is op donderdag 3 juni 2021.

Wil je meer weten over de evenementen van de Rijks Innovatie Community? Kom dan vooral naar de RIC bijeenkomst op 29 april waar je alles over Privacy Enhanced Technologie leert. Of stuur een mail (RIC@rijksoverheid.nl) wanneer je hierover vragen hebt.