Verslag programmaraad 28 mei

In de programmaraadvergadering van donderdag 28 mei stond de vaststelling van de propositie RIC centraal en was er aandacht voor de presentatie van ‘TechTegenCorona’.

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

Update RIC

De afgelopen weken vonden er gemiddeld twee keer per maand online webinars plaats waar veel belangstelling voor was. Het RIC team stuurt erop om deze regelmaat erin te houden. Verder maakt de werkgroep Technologische Verkenningen grote stappen, de samenwerking verloopt uitstekend en de rijksbrede technologiescan ontwikkelt zich in snel tempo. Binnen twee weken verzorgt de werkgroep Innovatief Inkopen een webinar over 'Professioneel en innovatief opdrachtgeverschap'. De werkgroep Signaleren en Verkennen komt ook binnenkort weer bij elkaar.

Propositie RIC

Community Manager Frits Bussemaker presenteert de definitieve versie van de propositie van het RIC. Tijdens de vorige programmaraad is de propositie gepresenteerd waarna Frits met verschillende programmaraadsleden heeft gesproken en feedback heeft ontvangen. De propositie is aangepast en de feedback is daarin meegenomen.

Er is ook aandacht voor de rol van de Programmaraad binnen het RIC, waarbij er gekeken wordt naar hoe een programmaraadlid zich verhoudt tot de community. Hoe stel je je betrokken op? Hoe kom je gezamenlijk tot een visie? Kan het RIC, dat als taak heeft het verbinden van de verschillende innovators binnen de overheid, ook samenwerken met externe innovatieve partijen? Deze vragen moeten continue gesteld blijven worden. Dat houdt de betrokkenheid groot.

TechTegenCorona

Met ‘Tech Tegen Corona’ bieden organisaties steun aan de overheid en zorg, in de strijd tegen Corona. Het doel van dit initiatief is om overheden, ziekenhuizen, hulpverleners en zorgmedewerkers te ondersteunen met de kennis, kunde en technologieën van de deelnemende tech bedrijven en expert netwerken. Het biedt een platform waar vraag en aanbod samenkomen en partijen aan elkaar verbonden worden. Dit moet leiden tot concrete en haalbare samenwerkingen tussen overheidsinstanties en tech bedrijven. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de aanpak van de coronacrisis en de bestrijding van de negatieve gevolgen ervan. ‘TechTegenCorona’ bestaat uit meer dan 300 bedrijven en meer dan 2.000 tech experts door netwerken als de Dutch Cyber Warfare Community, AFCEA en Conclusion. Besproken is te onderzoeken hoe we hier aandacht aan kunnen geven tijdens INNOvember.

Terug- en vooruitblik

  • Op 30 april heeft het webinar ‘Van nut naar nood’ – door Merit Clocquet (VWS) en Ron Zwart (SCCIC) plaatsgevonden
  • Op 15 mei het webinar ‘ Innovatiemethodiek – de deepdive' door Leo Hörnig (UBR) en Jesse van der Mijl (Leiden Universiteit)
  • Op 11 juni vindt er een webinar plaats over Digitale Identiteit door Pepijn van der Spek (IenW) en Marleen Stikker (Waag).
  • Op 18 juni vindt er een webinar plaats over Professioneel en innovatief opdrachtgeverschap met Dolf Bruins (OCW) in samenwerking met VWS en de AWTI.

De volgende programmaraad is een online vergadering op dinsdagmiddag 30 juni 2020 om 13:00.