Verslag programmaraad 7 april

In het programmaraadoverleg van dinsdag 7 april stond ‘Innovatie in tijden van Corona’ centraal. Daarnaast werd de update van de propositie van het RIC gepresenteerd.

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

Corona crisis en innovatie

Nu iedereen gedwongen thuiswerkt en videovergaderen ineens het nieuwe normaal is, rijst de vraag wat de crisis betekent voor de verschillende departementen. Tijdens de programmaraad delen de verschillende ministeries hun ervaringen op het gebied van innovaties in Coronatijd. Naast innovaties en innovatieversnellingen valt op dat er zowel veel focus is op wat er nu gebeurt, maar daarnaast is er ook veel aandacht voor de lange termijn: de periode ná 28 april.

Het RIC is bezig met het in kaart brengen van de praktijkervaring binnen de verschillende departementen op het gebied van online vergaderen, webinars en samenwerken. Daarnaast wil RIC de ervaringen rond innovatie in tijden van corona verzamelen en een overzicht maken (wat wordt versneld, wat vertraagt juist). Zodat ook na de corona crisis gebruik gemaakt kan worden van alle ervaringen.

Propositie RIC

Kwartiermaker Frits Bussemaker presenteert de update van de propositie van het RIC. Waarin de drie doelgroepen worden gedefinieerd en geprioriteerd.

  1. Bestuurslaag Rijksoverheid
  2. Beslissers binnen innovatie management
  3. Overige innovators binnen de overheid

De behoeften van deze doelgroepen worden omgeschreven, net als de boodschap van het RIC per doelgroep.

Na feedback van alle programmaleden zal deze presentatie ook tijdens de programmaraad vergadering gepresenteerd worden.

De merk essentie van het RIC blijft: Wij verbinden innovators binnen de Rijksoverheid.

RIC programmabureau

Door de coronacrisis is een aantal evenementen niet doorgegaan. Het RIC is druk bezig met het opzetten van webinars. Afgelopen donderdag heeft een proefwebinar plaatsgevonden over videovergaderen. Op vrijdag 17 april zal een digitale mindfulness sessie plaatsvinden. En op 24 april geeft Diederik van Leeuwen een presentatie over Digitaal Leiderschap.

De volgende Programmaraad is op donderdagmiddag 21 mei 2020.