Verslag programmaraad 27 februari

In het programmaraadoverleg van donderdag 27 februari stond toelichting van ‘Digitaal Leiderschap’ door Diederik van Leeuwen op de agenda. Daarnaast werd de stand van zaken ten aanzien van Inno-vember en de evaluatie van een intervisiebijeenkomst met de RIC programmaraad besproken.

Programmaraad 27 februari 2020, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De Programmaraad komt iedere zes weken bijeen.

Passion lead us here
Beeld: Poto door Ian Schneider op Unsplash

Digitaal Leiderschap

Innovatiemanagement tastbaar en meetbaar maken is essentieel. Tijdens de CIO dag (5 maart 2020) presenteert Diederik van Leeuwen een sessie over ‘Digitaal Leiderschap’. Om inzicht en overzicht te krijgen over de ‘readyness’ en volwassenheid van de organisatie. Hier is duidelijk behoefte aan, zowel bij het SGO overleg als bij de ministeries en uitvoeringsorganisatie. Samen met Leiden University  wordt er een tool ontwikkeld.

Inno-vember

Ondertussen is er al iets meer bekend over de invulling van Inno-vember. Er zijn al vijf ministeries die hebben toegezegd een bijdrage te leveren aan Inno-vember. En van de andere ministeries wordt er binnenkort een reactie verwacht. De startbijeenkomst is op 2 november en de slotbijeenkomst op 26 november. Gedurende de gehele maand zal er een karavaan van innovatie bijeenkomsten bij verschillende ministeries plaatsvinden.

Wil je meer weten over het organiseren van een innovatie evenement? Kom dan vooral naar de RIC bijeenkomst op 12 maart waarbij we terugblikken op TechNovember en vooruitkijken naar Inno-vember.

Of stuur een mail (RIC@rijksoverheid.nl) wanneer je hierover vragen hebt.

Intervisie

In november 2019 heeft er een intervisie bijeenkomst bij SZW plaatsgevonden over de aanpak van innovatie. Wat gaat er goed, waar zit je mee en waar kan de groep je mee helpen waren de drie centrale vragen. De centrale vraag blijft: het beklijven van de vernieuwing in de organisatie.  Afgesproken is om een nieuwe intervisie bijeenkomst in mei 2020 te organiseren waarbij het onderwerp experimenteren centraal staat. Deze bijeenkomst wordt getrokken door SZW en Defensie.

RIC Programmabureau

Monique Hopman gaat per 1 maart weer terug naar haar uitlenende organisatie. We danken haar hartelijk voor de inspanningen van de afgelopen maanden. Monique wordt vervangen door Patricia Idsinga. Patricia is zowel betrokken bij RIC als bij Inno-vember. De komende periode zal Patricia nader met je gaan kennismaken.

De volgende Programmaraad is op dinsdag 7 april 2020 bij het ministerie van  J&V in Den Haag.