Verslag Programmaraad 14 januari 2020

In het programmaraadoverleg van dinsdag 14 januari stond de interessante presentatie van ‘Focus op Technologie’ door Christiaan van den Berg op de agenda. Daarnaast werd de opzet van het nieuwe innovatiecongres Inno-vember besproken.

In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De Programmaraad komt iedere zes weken bijeen.

Focus op Technologie

Christiaan van den Berg hield voor de programmaraadsleden een interessante presentatie over ‘Focus op Technologie’. Wat is de huidige focus op technologie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en is dit ook herkenbaar voor de andere ministeries? Centraal staat het inzicht in hoe de publieke sector om kan en moet gaan met deze grote technologische innovaties. Door het structureel mee te nemen in de bedrijfsprocessen en de samenwerking met de andere partijen bewust op te gaan zoeken. Zijn presentatie leverde een levendige discussie op over verschillende technologische innovaties in de verschillende fases maar ook over de belangrijke rol van sociale innovaties.
Christiaan van den Berg is gedetacheerd vanuit TNO bij het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Mocht je interesse hebben om de presentatie van Christiaan te zien dan hij komt graag bij je langs hiervoor. Stuur dan een mail naar RIC@rijksoverheid.nl en wij brengen je in contact.
 

Rijks Innovatie Congres

Na het succes van TechNovember (2019) organiseert het RIC dit jaar namens JenV en BZK/UBR een Rijks Innovatie Congres. De werktitel van dit Innovatie-congres is Inno-vember. Het doel is dat er de gehele maand november een reeks van dummy sessies, deep-dives en demonstraties van en voor alle Rijksambtenaren over technologische innovatie te zien zijn. En dat deze activiteiten bij verschillende ministeries wordt georganiseerd. Momenteel worden naast JenV en BZK/UBR ook andere ministeries uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Om hiervan een groot rijksbreed evenement van te maken op het gebied van innovaties. Mocht je graag deel willen nemen of bij willen dragen aan Inno-vember dan ben je van harte uitgenodigd om je suggesties te sturen aan het RIC.

Communitybureau

Dit jaar gaat het RIC een nieuwe fase in. Een fase van meer impact en kwaliteit; meer interactie en het delen van kennis, tools en resources. Zodat het RIC in 2021 nog meer samen kunnen gaan innoveren, een plek waar iedereen binnen de rijksdienst kan aankloppen voor doorgeleiding naar kennis, tools en hulp bij het realiseren van de maatschappelijk opgaven die er rijksbreed liggen. Frits Bussemaker (Community Manager) en Marieke Wittens (communicatieadviseur) werden voorgesteld aan de programmaraadsleden. En zij zullen de komende maanden bij zoveel mogelijk activiteiten van het RIC en binnen de Rijksoverheid aanwezig zijn om met de innovators binnen de Rijksoverheid te spreken.


De volgende Programmaraad is op donderdag 27 februari 2020 bij het ministerie van OCW in Den Haag.