Verslag Programmaraad 10 december 2019

In het programmaraadoverleg van dinsdag 10 december stond innovatie bij SGO en de volgende stap van de Rijks Innovatie Community (RIC jaarplan 2020) op de agenda. Ook werd het overzicht van de RIC werkgroepen besproken.

Overleg

In de Programmaraad zitten vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De Programmaraad komt iedere zes weken bijeen.


.

Innovatie op de agenda bij SGO

Technologische innovatie heeft de afgelopen tijd prominent op de agenda van het overleg van secretarissen-generaal (SGO) gestaan. De SG’s onderschrijven het belang van innovatie binnen de rijksoverheid. Volgens het SGO vraagt dit om kennis van technologische ontwikkelingen, inzicht in de toepasbaarheid daarvan door de overheid en tijdig doordenken van de normatieve aspecten/maatschappelijke consequenties. Uit het onderzoek van Dick Heerschop (ABD Topconsultants) komt naar voren dat er op alle departementen en uitvoeringsorganisaties activiteiten worden ondernomen op het thema technische innovatie. In het onderzoek wordt het RIC positief genoemd. Binnen de Rijksoverheid ontbreekt nu nog vooral de onderlinge verbinding tussen de verschillende onderdelen. Het SGO verwacht dat een sterkere onderlinge verbinding zal bijdragen aan een krachtigere impuls voor de doorontwikkeling van technologische innovaties van de Rijksoverheid.
Op 18 december 2019 was er een vervolggesprek georganiseerd tussen Dick Heerschop en een delegatie uit het SGO om zijn aanbevelingen verder uit te werken.

Volgende stap RIC

De Rijks Innovatie Community bestaat nu ruim een jaar. Pepijn van der Spek heeft als communitymanager het afgelopen jaar hard gewerkt om de eerste contouren van het netwerk neer te zetten. Veel innovators met elkaar verbonden en de eerste stappen gezet in het samenbrengen en samenwerken. Maar in 2020 gaan we met het RIC een nieuwe fase in. Een fase van focus, impact en kwaliteit. Dit betekent ook dat de samenstelling van het Communitybureau gaat veranderen. Pepijn van der Spek rond zijn huidige opdracht af. Frits Bussemaker (communitybuilder) zal RIC in de nieuwe fase (van start up naar scale up en naar meer impact en kwaliteit) gaan begeleiden. De programmaraad bedankt Pepijn voor zijn inzet, enthousiasme en grenzeloze energie. Dankzij Pepijn is er een mooie basis gelegd voor deze online community en aan Frits de schone taak om de volgende stap in gang te zetten. Het RIC blijft natuurlijk betrokken bij de organisatie van het Rijksbrede innovatie congres. Lees hier het nieuwsbericht over de nieuwe stap van het Community Bureau RIC.

Werkgroepen

Werkgroepen over een specifiek thema vormen een belangrijk onderdeel van de rijks innovatie community. Samen met vakprofessionals vanuit verschillende onderdelen, wordt een gezamenlijk belangrijk thema op de agenda gezet. Momenteel zijn binnen het RIC twee werkgroepen actief (innovatiegericht inkopen en technologische ontwikkelingen) en er is een aantal nog in oprichting (bijvoorbeeld smart buildings en signaleren&verkennen). Voor iedere werkgroep wordt de doelstelling op papier gezet en de acties en activiteiten die zullen plaatsvinden. De programma raad juicht het ontstaan van nieuwe werkgroepen toe, denkt daarover graag mee, en wil graag aan elke werkgroep een programmaraad lid als sponsor koppelen. Mocht je zelf ideeën hebben voor het starten van een RIC-werkgroep? neem dan vooral contact met ons op of stuur een mail.


De volgende Programmaraad is op dinsdag 14 januari 2020 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.