16 april Professioneel en transitiegericht opdrachtgeverschap - uitgesteld tot nader order

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Ministerie van OCW, Nieuwscafe, Rijnstraat 50, Den Haag

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert in samenwerking met het ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de Rijks Innovatie Community (RIC) een bijeenkomst over 'Innovatieve beleidsvorming en opdrachtgeverschap'.

De rol van wetenschap, technologie en innovatie

In het recente onderzoeksrapport van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) worden een aantal aanbevelingen gedaan die een beroep doen op transitiegericht opdrachtgeverschap en het versterken van de rol van de wetenschap, technologie en innovatie. Chris Eveleens, raadsmedewerker bij de AWTI, deelt conclusies uit dit rapport en daarbij zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw mening.

VWS challenges

Gideon Broekhuizen vertelt over zijn ervaringen met het instrument ‘challenges’ en hoe dit kan bijdragen aan innovatieve beleidsvorming. Maar ook hoe je het netwerk betrekt, en hoe je diverse (nieuwe/ onverwachte) partijen kan laten samenwerken en van elkaar kan leren. Hoe betrek je unusual suspects bij beleidsprocessen en hoe wordt de creativiteit benut op een goede manier?

Vraagarticulatie

In de workshop ‘vraagarticulatie’ vragen we deelnemers om rondom een thema een challenge te bedenken vanuit hun eigen organisatie. De challenges kunnen plenair worden ingebracht, waarbij bedrijf ‘Starthubs’ (platform voor challenges binnen het Rijk) tips en aanbevelingen geeft vanuit hun ervaring. Doel is deelnemers bewust maken van het belang van een goede vraagarticulatie en de effecten daarvan (bekeken vanuit een ‘ondernemer’).

Aanmelden

In verband met de onzekerheid omtrent de corona situatie is het nog niet mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Zodra we met grote zekerheid kunnen aankondigen dat de bijeenkomst door kan gaan, fysiek of virtueel, dan zullen we de aanmeldingen open zetten. Hierover sturen wij een uitnodiging via de e-mail aan het complete RIC netwerk.