12 maart RIC-Bijeenkomst: Terugblik op TechNovember

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ministerie BZK, V-lab, geel 8.016, Wilhelmina van Pruisenweg 52, Den Haag

Hoe organiseer je een innovatiecongres?

Op donderdagochtend 12 maart 2020 van 9:00 tot 11:00 organiseert het projectteam van TechNovember in samenwerking met de Rijks Innovatie Community (RIC) een bijeenkomst waarbij teruggekeken wordt naar de successen van TechNovember. Wat waren de ervaringen van het organiseren van een innovatie congres? Daarnaast wordt een eerste overzicht gegeven van de plannen voor het nieuwe rijksbrede innovatie congres in 2020: Inno-vember. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen die zelf een innovatie event willen organiseren of wie mee wil denken over Inno-vember.

Technovember

TechNovember

In november 2019 organiseerden het RIC, JenV en BZK samen TechNovember. Doel was om een volgende stap te zetten naar een structurele benadering van technologie. Inspirerende bijdragen werden geleverd door wetenschapsjournalist Diederik Jekel en twee toppers op het gebied van innovatie: Deborah Nas en Menno Lanting. Tijdens TechNovember kwamen vooral technologische ontwikkelingen aan de orde die zowel voor JenV als BZK interessante toepassingen kunnen hebben. TechNovember heeft een belangrijke rol gespeeld bij structurele aandacht voor en inbedding van technologische ontwikkelingen in beleid en uitvoering van de rijksoverheid.

Inno-vember

Dankzij het grote succes van TechNovember staat ook in 2020 de maand november in het teken van innovatie. Inno-vember richt zich op innovatie in de breedste zin. Aan bod komen technologische en sociale innovaties maar ook, hoe innovatie management in te richten en alternatieve methodieken. Daarnaast zullen onderwerpen zoals hoe op te schalen, ethiek en inkoop van innovatie aan bod komen. Inno-vember wordt ondersteund door diverse ministeries.

De bijeenkomst

Om te kunnen voortbouwen op het succes van TechNovember organiseert het RIC samen met het projectteam van TechNovember deze interactieve bijeenkomst. Hier worden lessons learnt gedeeld en initiatieven besproken om Inno-vember invulling te geven. Alle ministeries en rijksonderdelen zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan Inno-vember.

Aanmelden

Helaas is deze bijeenkomst vol. Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen een week van te voren de bevestiging en het programma van deze bijeenkomst.