20 november Inspiratie workshop "Innovatie & instrumentarium: voorkom ongewenste verrassingen"

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Den Haag

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normen en octrooien vervullen veelal op de achtergrond een cruciale rol maar zijn daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak. Jammer, want dat vergroot wel je kans op succes.

Waarom is het van belang om al in de ontwikkelfase oog te hebben voor normen, octrooien en CE markering? Wat is de consequentie wanneer je dit niet doet? Op woensdag 20 november organiseren de Rijks Innovatie Community en RVO een workshop over normalisatie, octrooien en CE markering waarin dit door middel van drie praktijkvoorbeelden wordt geillustreerd. RIC-leden worden uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden.

Opschalen innovatie?

Normalisatie en CE markering kunnen ingezet worden als effectief middel om het vertrouwen in, en de acceptatie van, innovaties te vergroten. In deze richtlijnen wordt vastgelegd welke eisen en voorwaarden een product, proces of dienst moet voldoen. Je kunt denken aan eisen en voorwaarden op het gebied van kwaliteit, prestaties, veiligheid, duurzaamheid, interoperabiliteit en werkwijze. Normen helpen om een vertaalslag te maken van onderzoeksresultaten naar concrete innovatieve oplossingen. Het brede draagvlak dat met dit proces gecreƫerd wordt is essentieel voor het succesvol op de markt brengen van innovaties.

Slimmer innoveren via de octrooidatabank

Octrooien beschermen technische uitvindingen. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat je de octrooidatabank waardevolle informatie vindt om slimmer te innoveren. Wil je weten of je niet het wiel opnieuw uitvindt? Of waar andere partijen mee bezig zijn? Grote kans dat de octrooidatabank antwoord geeft op je vragen. Hoe je innovaties beschermt en hoe je de octrooidatabank gebruikt voor je innovatie, dat delen we graag in deze workshop.

Normen, octrooien en CE markeringen bieden dus kaders en houvast die al tijdens het innovatieve ontwikkelproces ingezet kunnen worden om bij te dragen aan het succesvol op de markt brengen van innovaties.

Aanmelden

Enthousiast geworden? Neem dan deel aan een workshop die je kennis geeft om de slagingskans van je innovatie aanzienlijk te vergroten. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar RIC@Rijksoverheid.nl. De workshop wordt afgesloten met een netwerklunch tussen 12:00-13:00 uur. Er is plek voor 40 deelnemers.